Inloggen voor privé menu's toegankelijk met een account !
Account aanvragen aan de webmaster via CONTACT formulier.


LOGIN       LOGOUT

HOME


Welkom op de website van

VRIENDSCHAP
en
VERDRAAGZAAMHEID.BELANGRIJKE MEDEDELING


               Deze website is ontstaan door onregelmatigheden van Probus Belgium en Probus Leuven Vesalius. Omwille van een onregelmatige toepassing van het Probus Leuven Vesalius Huishoudelijk Reglement in november 2015 door het bestuur van Probus Leuven Vesalius is de website van Probus Leuven Vesalius niet meer beheerd sinds 06 April 2017.

               Tegenstrijdig met het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de club geen geheime verkiezingen gehouden en, zonder meer, één van de kandidaten, Jef Ketelslegers, aangesteld als ondervoorzitter. Nadien werd deze ondervoorzitter, zonder enige vorm van rechtzetting, in 2018 aangesteld als voorzitter. Onbegrijpelijk voor een club waar vriendschap en verdraagzaamheid thuis hoort .


               Mits inloggen zal informatie van deze Probus club zichtbaar zijn op deze website. Zodra deze onregelmatigheid ophoudt te bestaan, zal de website van Probus Leuven Vesalius opnieuw beheerd kunnen worden. Tot heden weigert het bestuur van Probus Leuven Vesalius deze onrechtvaardigheid recht te zetten en is het noodzakelijk dit de melden op de website van de club. Misschien kan de volgende sketch helpen om deze onrechtvaardige gebeurtenis een beetje te vergeten.


BEDANKT VOOR UW BEGRIP               Meer en meer is er een noodzaak om met moderne technologie de communicatie te bevorderen. Daarom werd deze website aangemaakt voor de bezoekers die eerlijkheid, vriendschap en verdraagzaamheid, hoog in het vaandel dragen . Als webmaster is het mij een groot genoegen U deze website aan te bieden. Op deze manier kan belangrijke informatie bezorgd worden die snel kan geraadpleegd worden.

               Deze website is gemaakt met drupal 7 en Internet Explorer en staat op het internet sinds 18 maart 2014 omdat het Coördinatie en Informatie Center Probus Belgium beslist had de Probus Belgium drupal "multi-sites-configuration" te verwijderen en te vervangen door een joomla "single-site-configuration". Door deze dictatoriale eerzucht van de Franstalige nationaal coördinator, Claudine Higuet , gesteund door volgzame brave Nederlandstalige regionaal coördinators zoals Paul Van Calster en Yvan Vandewalle om er maar enkele te noemen, werden alle (meer dan 100) Probus clubwebsites van het internet geveegd. In deze omstandigheden heb ik mijn ontslag als webmaster Probus Belgium genomen.

               Etienne Gilbart die deze beslissing achter de coulissen geëist had, heeft meer dan vier jaar gesukkeld om uiteindelijk een joomla website op internet te publiceren. In hoever deze website waardig is om een club van meer dan 4.000 leden te vertegenwoordigen, kan men het best vaststellen met een bezoek van deze site.

Niettegenstaande het Probus Belgium C.I.C. de functie heeft om een Coördinatie en Informatie Center te zijn voor de Probus clubs, is daar weinig of niets van te merken op de website van Probus Belgium. Het C.I.C. fungeert zoals een bestuur met een dictotriale eerzucht. Een dialoog met de HEREN coördinator is onmogelijk en zeker niet met de nationale coördinator. Om de Nederlandstalige Probus clubs toch een website te bezorgen die aangemaakt is vóór de clubs werd in december 2019 de website: Probus Vlaanderen aangemaakt: http://www.probus-vlaanderen.be

               Daarom worden, zoals destijds en verder op deze website uitvoerig uiteen gezet, nu ook voor Probus clubs website instructies gemaakt, die nu ook op deze website ter beschikking staan. Bovendien, zullen website-verantwoordelijken van Probus clubs, die met drupal werken of willen werken, op mijn steun kunnen rekenen. Meer informatie, via menu: ICT CORNER of klik op:Ter informatie: enkele clubs hebben deze weg al gevolgd:             Deze website bevat ook privé informatie. Informatie die zichtbaar kan worden mits inloggen.

             Er zijn mededelingen van het Probus Belgium C.I.C. die misleidend zijn en onwaarheden bevatten en opnieuw de betrokken Probus leden kwetsen. De functies toegewezen aan de Probus Belgium nationale coördinator en de Probus Belgium regionale coördinatoren zijn beperkt tot een : Coördinatie en Informatie Center.

             Door “epistels” kan men de waarheid misschien recht zetten omdat pogingen om deze onenigheid met een dialoog in vriendschap en verdraagzaamheid op te lossen, tot heden nooit werden aanvaard. Integendeel, men gebruikt liever gerechtelijke bedreigingen en pogingen om iemand uit de Probus vereniging te verwijderen .

             In deze chaos waar Probus websites het middelpunt waren en nog zijn, hebben “epistels” met rechtzettingen de volledige waarde van het verhaal niet kunnen brengen. Omwille van het volume kan om praktische redenen een massa waardevolle informatie niet bijgevoegd worden. Dit is nu opgelost en de apocalyps van de Probus websites staat nu te lezen op deze website. Onnodig om nog “epistels” te verzenden.

Om een inlog account te bekomen klik op:


             Alvorens verder te gaan met het lezen van het "APOCALYPS: PROBUS WEBSITES" noteer de wettelijke bescherming over auteursrechten. Klik op volgend woord:

AUTEURSRECHTEN

             Computer verslagen en/of presentaties worden in een aparte wet van 30 juni 1994, als gevolg van een omzetting in het Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computer presentaties, gelijkgeschakeld met literaire werken.

             Maken van kopieën en/of verder verdelen, zelfs een gedeelte van deze verslagen/presentaties, zonder geschreven toelating van de auteur, is verboden door de wet. Overtreders zullen wettelijk vervolgd worden. Door in te loggen, aanvaardt de gebruiker er de auteursrechten van.

NOTA: Deze presentatie kan na inloggen volledig gelezen worden. Indien noodzakelijk, vraag een account aan :


Laatste aanpassing: 13-12-2019